Omschrijving werkwijze

  1. Schepen melden zich aan via UAB. Zodra het schip kan laden of lossen zal de loadingmaster het schip informeren en een laad/los steiger toewijzen. Voor lossers moet door het schip na aankomst de ligplaats gemeld worden. Deze ligplaats moet binnen TERA gebied liggen en liefst op Z479, de TERA wachtsteiger voor metingen en bemonstering. Alternatieve wachtsteigers zijn Z465, Z477, Z491 en Z493. TERA zal dan de controlefirma aan boord sturen voor metingen en bemonsteringen.
  2. Na afmeren aan de laad/los steiger en aankoppelen worden de laad/los overeenkomst en ADN checklist voorafgaand aan het laden/lossen aan boord ingevuld en afgehandeld.
  3. Het schip wordt vervolgens geladen/gelost conform de gemaakte afspraken.
  4. In normale omstandigheden gebeurt de afwerking na de laad/los operaties op de laad/los steiger. Bij grote drukte of indien een abnormale wachttijd verwacht wordt, kan de dispatch operator het schip vragen om zich naar een TERA wachtsteiger te verplaatsen om verdere operaties op de laad/los steiger mogelijk te maken. Deze verplaatsing is toegestaan binnen het Hansa- en Marshalldok.
  5. De laad/los documenten worden electronisch uitgewisseld via UAB.
  6. Na afhandeling van de documenten dient het schip direct zijn ligplaats aan de steiger te verlaten.

 

Login

 
of

Copyright 2023 TRA