Omschrijving werkwijze

  1. Schepen melden zich aan via UAB of aan het loket Dispatch TRA. Zodra het schip kan laden of lossen zal de loadingmaster het schip informeren en een laad/los steiger toewijzen. Voor lossers moet door het schip na aankomst de ligplaats gemeld worden. Deze ligplaats moet binnen TRA gebied liggen en liefst op Z479, de TRA wachtsteiger voor metingen en bemonstering. Alternatieve wachtsteigers zijn Z465, Z477, Z491 en Z493. TRA zal dan de controlefirma aan boord sturen voor metingen, bemonstering en ontvangen van de boorddocumenten.
  2. Na afmeren aan de laad/los steiger worden de laad/los overeenkomst en ADN checklist voorafgaand aan het laden/lossen aan boord ingevuld en afgehandeld.
  3. Het schip wordt vervolgens geladen/gelost conform de gemaakte afspraken.
  4. In normale omstandigheden gebeurt de afwerking na de laad/los operaties op de laad/los steiger. Bij grote drukte of indien een abnormale wachttijd verwacht wordt, kan de dispatch operator het schip vragen om zich naar de TRA documentsteiger te verplaatsen om verdere operaties op de laad/los steiger mogelijk te maken. Deze verplaatsing is toegestaan op de TRA steiger door de Antwerpse Havendienst.  De TRA documentsteiger : Z479
  5. De schipper meldt zich vervolgens bij de controlekamer. De laad/los documenten worden op het kantoor van de loadingmaster afgehandeld en overhandigd aan de schipper.
  6. Na afhandeling van de documenten dient het schip direct zijn ligplaats aan de steiger te verlaten.

 

Login

 
of

Copyright 2020 TRA